Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Farmar.jpg
Pixabay.com
10. októbra 2018 Poľnohospodárstvo od Webnoviny.skSITA Diskusia()

Kabinet schválil návrh rozpočtu SPF na roky 2019 až 2021

Rozpočet fondu na rok 2019 je navrhnutý s prebytkom takmer 8,5 mil. eur a neuvažuje sa v ňom s poskytnutím príspevku zo štátneho rozpočtu.

Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu (SPF) na roky 2019 až 2021. Materiál bol ešte v máji tohto roku prerokovaný poradou vedenia fondu s návrhom prebytkov pre rok 2019 vo výške takmer 8,5 mil. eur a pre roky 2020 a 2021 s prebytkom 8,4 mil. eur. V rozpočte fondu na najbližší rok sa podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR neuvažuje s poskytnutím príspevku zo štátneho rozpočtu.

Rozpočtové položky sú na rok 2019 špecifikované podrobnejšie tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti navrhovaného rozpočtu, nakoľko návrh rozpočtu fondu na prvý rok trojročného rozpočtového cyklu sa po jeho schválení stáva záväzným finančne – plánovacím dokumentom roku.

Príjmy

Nedaňové príjmy v roku 2019 sú rozpočtované v celkovom objeme 30,3 mil. eur, čo je nárast oproti rozpočtu na rok 2018 o 1,15 mil. eur. Rozhodujúce postavenie v príjmovej časti navrhovaného rozpočtu majú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v rozpočtovanej sume 14,5 mil. eur, čo predstavuje zvýšenie oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 1,2 mil. eur. Ide o navýšenie príjmov z prenájmu pozemkov o 1 mil. eur a dividend v objeme 200 tisíc eur, ktoré fond očakáva v zmysle plánovanej novely zákona o pozemkových spoločenstvách.

Ďalšiu významnú položku v príjmovej časti rozpočtu predstavujú kapitálové príjmy z predaja fondom spravovaných pozemkov a nehmotných aktív a z predaja kapitálových aktív, plánované vo finančnom objeme 15,4 mil. eur. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby sú rozpočtované na úrovni roku 2018 v objeme 160 tisíc eur. Príjmy z úrokov z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio sú rozpočtované vo finančnom objeme 110 tisíc eur. Ostatné príjmy tvoria 200 tisíc eur.

Výdaje

Výdavková časť navrhovaného rozpočtu fondu na rok 2019 je rozpočtovaná vo výške 21,8 mil. eur, čo je zvýšenie v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 o 1,13 mil. eur. Bežné výdavky sú spolu vo výške 17,1 mil. eur. (zníženie o 630 tisíc eur) a kapitálové výdavky predstavujú sumu 4,7 mil. eur, pri medziročnom zvýšení o 1,11 mil. eur.

Odporúčané články

Kabinet schválil nariadenie, ktorým sa menia izolačné vzdialenosti pre výrobu osiva ciroku Kabinet schválil nariadenie, ktorým sa menia izolačné vzdialenosti pre výrobu osiva ciroku

Z kategórie Poľnohospodárstvo

Odporúčame